6 Meddalwedd i Gynyddu Dilynwyr Instagram AM DDIM [Diweddarwyd 2022]

Hoffech chi gael cyfrif Instagram gyda chymaint o ddilynwyr ag enwogion ond ddim yn gwybod sut? Defnyddio meddalwedd dilynwyr Instagram yw'r ffordd gyflymaf o gael dilynwyr am ddim ar gyfer eich cyfrif Instagram. Gadewch i ni gyfeirio at y meddalwedd dilynol rhad ac am ddim isod a rennir gan MyB Media i gael y dilynwr eich breuddwydion!

>>> Gwiriwch fwy o feddalwedd i'ch helpu i olygu Ffont Instagram helpu

Meddalwedd Gorau i Gynyddu Dilynwyr Instagram Am Ddim

1. Meddalwedd i Gynyddu Follow Instagram Toolseding

Mae meddalwedd Toolseding yn gymhwysiad a ddarperir gan endid MyB Media sy'n helpu unrhyw endid, cwmni neu unigolyn i ennill dilynwyr yn gyflym yn ogystal â gwella a gwella sylwadau ar Instagram.

Manteision y cais:

  • Mae hwn yn wasanaeth a ddatblygwyd yn gyfan gwbl gan gwmni o'r Almaen, gan ei wneud yn hynod o addas ar gyfer cwmnïau o'r Almaen ac yn hawdd ei drin a'i ddefnyddio.

  • Mae'r cyfrifon a ddefnyddir i gynyddu dilynwyr, cynyddu hoffterau, cyfranddaliadau ac ati yn gyfrifon go iawn ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn eiddo i'r Almaen.

  • Ar ben hynny, mae gan y feddalwedd hon fantais nid yn unig i gefnogi'r gwasanaeth cynyddu dilynwyr ar gyfer platfform Instagram, ond mae ganddo hefyd lawer o wasanaethau llwydfelyn rhyngweithiol ar lawer o lwyfannau eraill fel Facebook, Youtube, Tiktok, ac ati sydd am lawer yn ymarferol yn ddefnyddiwr. Mae cwmnïau eisiau lledaenu ac adeiladu eu brand yn 4.0 oed.

Camau i ddefnyddio'r Ap MyB hadu offer :

Cam 1: Yn gyntaf, mae angen i chi gofrestru cyfrif ar wefan swyddogol Toolseding yma

Cam 2: Ariannu eich cyfrif gan ddefnyddio'r cyfarwyddiadau canlynol:

Cynyddu dilynwyr Instagram rhad ac am ddim

rhestr brisiau

 Cynyddu Dilyn - Dilynwch broffil Instagram

90 darn arian / rownd

6 Meddalwedd i Gynyddu Dilynwyr Instagram AM DDIM [Diweddarwyd 2022] Cynyddu hoffterau ar gyfer postiadau Instagram

45 darn arian / rownd

6 Meddalwedd i Gynyddu Dilynwyr Instagram AM DDIM [Diweddarwyd 2022] Cynyddu sylwadau ar bostiadau Instagram

500 darn arian / rownd

6 Meddalwedd i Gynyddu Dilynwyr Instagram AM DDIM [Diweddarwyd 2022] Rhowch hwb o fis i sylwadau ar bostiadau Instagram

500 darn arian / rownd

6 Meddalwedd i Gynyddu Dilynwyr Instagram AM DDIM [Diweddarwyd 2022] Cynyddu hoffterau ar bostiadau Instagram bob mis

48 darn arian / rownd

Cam 3: Ar ôl i chi gael cyfrif Toolseding MyB, cewch eich cyfeirio at ryngwyneb fel y dangosir isod. I gynyddu nifer y dilynwyr ar gyfer Instagram, dewiswch Instagram Buff o'r bar offer yng nghornel chwith y sgrin => dewiswch Buff Follow Instagram.

Cynyddu dilynwyr Instagram rhad ac am ddim

Cam 4: Ar y pwynt hwn, llenwch y sgrin o dan y cyswllt Instagram personol neu Instagram busnes yr ydych am gynyddu dilynwyr ar ei gyfer ac yna dewiswch yr eitemau yn unol â'ch gofyniad.

Cynyddu dilynwyr Instagram rhad ac am ddim

>>> Edrychwch ar fwy o wefannau i'ch helpu chi i gynyddu maint eich llun proffil Instagram: https://instazoom.mobi/

2. Meddalwedd i Gynyddu Dilynwyr Instagram: Hoffterau a Golygfeydd Am Ddim

Mae hwn yn ap i gynyddu hoffterau a thyfu dilynwyr Instagram gyda chyfrifon yn ymddangos mewn gwledydd ledled y byd. Mae hynny'n golygu eich bod chi'n cael hoffterau a dilynwyr o gyfrifon defnyddwyr ym mhob gwlad.

Er enghraifft: os ydych chi am i ddilynwyr yr Almaen ddilyn yr Almaen, os ydych chi am ddilyn Lloegr, dewiswch Loegr neu unrhyw wlad arall rydych chi ei heisiau.

I ddefnyddio'r Hoff a'r Barn rhad ac am ddim hwn i gynyddu dilynwyr Instagram, does ond angen i chi ddefnyddio unrhyw gyfrif Instagram i hoffi Instagram pobl eraill a'u dilyn i ennill pwyntiau. Yna byddwch chi'n defnyddio'r pwynt hwn i droi'n ddilynwyr ar gyfer eich Instagram.

Cynyddu dilynwyr Instagram rhad ac am ddim

3. App Darnia Dilynwch Instagram: Followers Pro +

Mae Followers Pro + yn gymhwysiad a ddatblygwyd gyda llawer o nodweddion wedi'u rholio i mewn i un. Wrth gwrs, ar gyfer defnyddwyr iOS yn unig, y brif swyddogaeth o hyd yw cynyddu dilynwyr ar gyfer cyfrifon Tik Tok.

Bydd hyn yn dilyn Instagram darnia meddalwedd hefyd yn eich helpu i ddadansoddi eich dilynwyr ynghyd â llawer o brofiadau defnyddiol iawn eraill.

enghraifft :

  • Swyddogaeth gyfanredol, ystadegau proffil cymdeithasol.

  • Swyddogaeth i gyfrif nifer y dilynwyr ar y cyfrif.

  • Y nodwedd i weld gwybodaeth pawb nad ydynt bellach yn eich dilyn.

  • Nodwedd gwyliwr, gweld pwy wnaeth sylwadau, hoffi neu ddilyn eich post ar eich Instagram.

Cynyddu dilynwyr Instagram rhad ac am ddim

4. Instagram Auto Follow Software: IFT Like

Mae hwn yn app dilyn auto Instagram tebyg i Free Likes & Views. Mae hefyd yn cefnogi rhannu, cyfnewid hoffterau a dilyn rhwng cyfrifon, ond y gwahaniaeth yw bod IFT Like wedi'i anelu at ddefnyddwyr yr Almaen yn unig.

Er mai dim ond am gyfnod byr y mae wedi bod ar gael, mae llawer o ddefnyddwyr yr Almaen wedi lawrlwytho a defnyddio IFT Like. Os ydych chi am ddilyn y feddalwedd hon yn awtomatig, mae'n syml iawn, mae'n rhaid i chi hoffi a dilyn eraill. Neu os nad ydych chi eisiau gwneud hynny i gasglu darnau arian i gyfnewid dilynwyr rhwng cyfrifon, dim ond ychwanegu arian sydd angen i chi ei wneud i brynu darnau arian.

Cynyddu dilynwyr Instagram rhad ac am ddim

5. Meddalwedd dilynwyr Instagram am ddim: GetInsta

O ran adolygu'r feddalwedd orau i gynyddu dilynwyr Instagram am ddim  , bydd GetInsta safle ar y brig. Pam hynny? Yn syml oherwydd bod GetInsta yn feddalwedd am ddim ac mae ei ryngwyneb yn hawdd iawn i'w ddefnyddio.

Yn bwysicaf oll, mae'r cynnydd canlynol yn 100% gan ddefnyddwyr go iawn. Yn ogystal, mae'r feddalwedd hon hefyd yn prosesu'ch cais yn gyflym iawn, mae'n rhaid i chi nodi'r nifer a ddymunir o ddilynwyr a byddwch yn derbyn dilynwyr mewn ychydig oriau yn unig.

Ar ben hynny, yn wahanol i lawer o feddalwedd dilynwyr Instagram eraill a gefnogir ar lwyfan un ddyfais yn unig, ar hyn o bryd mae GetInsta yn cefnogi gosod a defnyddio ar bob platfform fel Android, IOS a Web. Mae'n wych, ynte?

Cynyddu dilynwyr Instagram rhad ac am ddim

6. Meddalwedd i Gynyddu Dilynwyr Instagram: Demy Like ar gyfer Instagram

Meddalwedd dilynol yw hwn a ddatblygwyd gan yr Almaen, felly gallai fod yn addas i chi. Ar hyn o bryd, mae'r cymhwysiad Demy Like ar gyfer Instagram yn derbyn llawer o adolygiadau cadarnhaol gan ddefnyddwyr.

Rhai rhesymau pam y dylech chi ddewis meddalwedd Demy Like ar gyfer Instagram:

  • Dilynwch gan ddefnyddwyr go iawn.

  • Dilynwch yr Almaen.

  • Mae Follow yn hollol rhad ac am ddim.

Yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw ymweld â'r siop app, yna lawrlwytho a dechrau gwneud gweithrediadau syml yn y feddalwedd, fe gewch chi nifer dymunol o ddilynwyr ar unwaith.

Nawr, dysgwch 7 awgrym ar gyfer adeiladu sianel Instagram wych

1. Minimaliaeth du a gwyn neu liw

Mae dewis arddull finimalaidd gyda du a gwyn ar gyfer lluniau yn ffordd hawdd o greu porthiant Instagram cyson. Fodd bynnag, mae'n mynd yn ddiflas os na chymerwch ychydig o seibiant. Er mwyn gwneud i'ch Instagram sefyll allan gydag arddull du a gwyn, gallwch chi newid ychydig mwy o uchafbwyntiau yn y lluniau os oes angen.

2. Dewiswch y prif liw neu gywiriad unffurf

Amrywiad o'r arddull uchod ond yn fwy cymhleth. Rhaid bod gennych lygad am sgiliau lliw a golygu i wneud i borthiant Instagram edrych mor gyflawn â phosibl ond nid yn ddiflas.

Awgrym: Gallwch ddewis prif arlliw ar gyfer eich Instagram personol trwy gyfeirio at y wefan https://paletton.com. Bydd yn awgrymu eich bod yn "cyfateb" paletau lliw i greu golwg gyffredinol fwy perffaith ar y porthiant Instagram hwn.

3. Delwedd llorweddol neu fertigol gyda border gwyn

Mae'r dull hwn yn syml iawn ond yn effeithiol. Yn syml, dewiswch eich delweddau Instagram fel eu bod i gyd yn unffurf yn llorweddol neu'n fertigol a chreu gofod gwyn wrth bostio. Mae'r ffin wen yn creu effaith drawiadol ar gyfer eich porthiant Instagram, gan greu cyfanwaith gweladwy iawn.

Cloi

Felly, mae MyB Media wedi dod â'r 6 meddalwedd dilynwyr Instagram rhad ac am ddim hynod effeithiol gorau i chi. Defnyddiwch ef i gynyddu dilynwyr eich cyfrif Instagram! Llawer o lwc!