Sut i weld lluniau proffil ar instagram

Dros y blynyddoedd mae Instagram wedi tyfu i fod yn rhwydwaith cymdeithasol sydd, os edrychwn arno yn y ffordd honno, wedi'i fwriadu'n bennaf i rannu lluniau o bob math, er y gallwn hefyd ddod o hyd i fideos trwy Straeon Instagram. Mae defnyddwyr sydd wedi gwneud y platfform yn brif ddull cyfathrebu yn aml yn talu sylw arbennig i'w lluniau proffil.

Os ydych chi eisiau gweld llun proffil Instagram mwy, yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddangos i chi'r holl ffyrdd i'w gyflawni trwy ddefnyddio gwefannau neu apiau y gallwn eu gosod ar eich dyfais symudol yn hollol rhad ac am ddim.

Sut i ychwanegu llun proffil ar Instagram

chwyddo insta
Os yw Instagram wedi dod yn brif rwydwaith cymdeithasol i ni, yna mae angen i ni dalu sylw arbennig i'r ddelwedd rydyn ni'n ei defnyddio ar ein proffiliau. Ar ôl dewis y llun yr ydym am ei ddefnyddio fel y llun proffil, gadewch inni agor yr app Instagram ar ein dyfais symudol a gwneud y canlynol:

 • Ar ôl i ni agor yr ap, cliciwch ar yr eicon ar gyfer ein cyfrif, a gynrychiolir gan yr eicon pen ar waelod yr app.
 • Uchod, yn uniongyrchol o dan ein henw defnyddiwr ar y platfform, mae'r ddelwedd wag ar gyfer ein cyfrif.
 • Yna cliciwch ar yr arwydd plws ar y gwaelod. Ar y pwynt hwn, bydd camera ein dyfais yn agor i dynnu llun newydd.
 • Os ydym am ddefnyddio'r delweddau sydd wedi'u storio ar ein dyfais, gallwn gyrchu ein halbwm lluniau trwy glicio ar yr eicon ar waelod chwith y sgrin a dewis y delweddau yr ydym eu heisiau.

 Sut i newid eich llun proffil Instagram

Mae'r broses o newid llun proffil Instagram yr un peth ag ychwanegu llun i'r cyfrif.

 • Rydym yn agor y cymhwysiad ac yn clicio ar yr eicon ar gyfer ein cyfrif, wedi'i gynrychioli gan eicon pen ac wedi'i leoli yng nghornel dde isaf y cais.
 • Ar y brig, reit o dan ein henw defnyddiwr ar y platfform, yw'r llun sydd gennym ar y pwynt hwn.
 • I'w newid, cliciwch yr arwydd + isod. Yna bydd camera ein dyfais yn agor i dynnu llun newydd.
 • Os ydym am ddefnyddio'r delweddau sydd wedi'u storio ar ein dyfais, byddwn yn gallu cyrchu'r delweddau sydd wedi'u storio ar ein dyfais trwy glicio ar yr eicon ar waelod chwith y sgrin.
 • Nesaf mae angen i ni lywio trwy'r albwm a dewis yr un rydyn ni am ei ddefnyddio fel y llun proffil newydd.

Dyma sut i weld y llun proffil Instagram mwyaf

Yn wahanol i rwydweithiau cymdeithasol eraill fel Twitter, os ydym am weld y llun proffil mewn maint mwy, gallwn glicio ar y llun fel y bydd yn arddangos mewn maint llawn yn awtomatig.

Fodd bynnag, nid yw'r nodwedd hon ar gael ar Instagram (ni ddatgelodd y cwmni resymau afresymol dros ddarparu'r nodwedd hon erioed), felly rydym yn cael ein gorfodi i ddefnyddio gwefannau neu apiau trydydd parti i allu gweld lluniau proffil Instagram mwy.

Yma, rydyn ni'n mynd i ddangos yr ap a'r wefan orau i chi ehangu llun proffil unrhyw ddefnyddiwr ar Instagram.

instazoom
 

Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i ni nodi y bydd yr ap a'r wefan yr ydym yn eu dangos i chi yn yr erthygl hon ond yn dangos y llun proffil mwyaf i ni cyhyd â bod y proffil yn gyhoeddus. Os yw'r proffil yn breifat, gallwn anghofio am yr holl atebion hyn.

Nid oes unrhyw ffordd i gyrchu a helaethu llun proffil defnyddiwr y mae ei gyfrif yn breifat.

Instazoom.mobi

Un o'r ffyrdd cyntaf y mae'n rhaid i ni ddefnyddio'r olygfa llun proffil mwy o gyfrif Instagram yw Instazoom.mobi. Gallwn hefyd ddefnyddio'r platfform hwn i weld a lawrlwytho lluniau, fideos, rolau a straeon Instagram.

Er mwyn gweld llun proffil Instagram yn fwy a'i lawrlwytho os dymunir, mae'n rhaid i ni wneud hynny Instazoom.mobi perfformiwch y camau canlynol yn y porwr ar ein ffôn symudol neu bwrdd gwaith.

 • Yn gyntaf oll, mae angen i ni gyrchu'r wefan trwy'r ddolen hon.
 • Yna nodwch enw'r cyfrif sydd â'r llun proffil yr ydym am ei weld yn fwy.
 • Ar ôl i ni ysgrifennu'r enw, cliciwch y botwm Show.
 • Yn olaf, mae'r llun proffil yn cael ei arddangos ynghyd â nifer y swyddi, y dilynwyr a'r bobl y mae'r cyfrif yn eu dilyn. Os ydym am lawrlwytho'r llun, cliciwch y botwm lawrlwytho.

Instazoom.mobi

Instazoom yn blatfform arall sydd hefyd yn caniatáu inni uwchlwytho a lawrlwytho'r llun proffil i'w weld yn fwy. I gael llun proffil Instagram mwy gyda Instazoom.mobi mae angen i ni ddilyn y camau y byddaf yn eu dangos i chi isod:

 • Cyrchwch ef o'r dolenni isod Instazoom.mobi i.
 • Yna byddwn yn teipio enw'r defnyddiwr yn y blwch chwilio ac yn taro enter.
 • Ychydig eiliadau yn ddiweddarach, bydd y llun proffil o'r cyfrif Instagram a gyflwynwyd gennym yn ymddangos. Bydd botwm lawrlwytho yn ymddangos ychydig islaw iddo ar ein dyfais.

addasiad

Os ydych chi am lawrlwytho a gweld y llun proffil o gyfrif Instagram mwy, datrysiad arall sydd ar gael ar y rhyngrwyd yw Instadp. Mae'r platfform hefyd yn caniatáu inni lawrlwytho lluniau, straeon, fideos a sgroliau a bostiwyd ar Instagram cyhyd â bod y cyfrif defnyddiwr yn gyhoeddus.

 • Cyrchwch ef o'r dolenni isod Instadp i.
 • Yna byddwn yn teipio enw'r defnyddiwr yn y blwch chwilio ac yn taro enter.
 • Yna bydd un o'n ffeiliau proffil yn cael ei arddangos. I weld delwedd fwy, cliciwch y botwm Maint Llawn.
 • Ychydig eiliadau yn ddiweddarach mae'r ddelwedd yn ymddangos bron yn sgrin lawn gyda botwm yn ein gwahodd i lawrlwytho'r ddelwedd i'n dyfais.

Llun defnyddiwr

Os byddai'n well gennych ddefnyddio ap yn hytrach na gwefan i weld a lawrlwytho lluniau proffil mwy, gallwch ddefnyddio'r app Big Profile Pictures, y gallwn ei lawrlwytho o'r Play Store yn rhad ac am ddim.

 • Pan fyddwn yn agor y cymhwysiad, rydym yn ysgrifennu enw defnyddiwr y llun proffil yr ydym am ei weld yn fwy a chlicio ar y chwyddwydr ar y dde.
 • Yna dangosir y llun proffil ar y sgrin gyfan. I lawrlwytho, cliciwch ar y saeth i lawr y gallwn ddod o hyd iddi ychydig islaw'r llun.

Mewn cyferbyniad â'r holl apiau a gwefannau yr wyf wedi'u cyflwyno ichi yn yr erthygl hon, gydag InsFull mae angen cyrchu ein cyfrif Instagram o'r app ei hun er mwyn gallu cyrchu'r proffil llun yr ydym yn edrych amdano.

Oherwydd y ffordd y mae'n gweithio, dim ond os oes gennym gyfrif Instagram ac ymddiried ynom i fewnbynnu data ein cyfrif Instagram i'r cais y mae'n gwneud synnwyr. Os nad oes gennym gyfrif Instagram, nid yw'r cais hwn o unrhyw ddefnydd i ni o gwbl.

Peidiwch â disgwyl gallu lawrlwytho llun proffil rhywun arall yn ei ddatrysiad brodorol, sy'n bell ohono. Mae pob un o'r platfformau y soniais amdanynt yn yr erthygl hon yn rhoi datrysiad uchaf o 150 × 150 picsel inni.

Mae cynnwys erthygl yn cydymffurfio â'n canllawiau ar gyfer moeseg olygyddol. I riportio nam, cliciwch yma.