Sut i gynyddu dilynwyr Instagram

Ni fydd cynyddu dilynwyr Instagram trwy darnia yn cynyddu dilynwyr go iawn. Ar yr un pryd, mae'r cyfrif yn cael ei danamcangyfrif gan insta ac mae risg o golli'r cyfrif. Felly, os ydych chi am gynyddu cyfrif dilynwyr Instagram yn effeithiol, gallwch gyfeirio at y ffyrdd canlynol.

Beth yw dilynwyr Instagram?

Os oes angen i chi ddod o hyd i ffrindiau ar Facebook i weld gwybodaeth lluniau a phostiadau ar dudalen bersonol rhywun, ar Instagram mae angen i chi glicio ar y botwm "Dilyn" ar eu cyfrif Instagram i gysylltu â pherson. Mae pob dilynwr yn cael ei gyfrif fel dilynwr. Bob tro y byddwch chi'n diweddaru'ch proffil, yn postio llun neu fideo newydd, gall eich dilynwyr weld a rhyngweithio â'r post. Os ydych chi am weld gwybodaeth eich dilynwyr, mae angen i chi hefyd glicio "Dilyn" i fynd yn ôl i'w cyfrif Instagram. Mae nifer y dilynwyr ar gyfer Tudalen Instagram yn ddiderfyn, felly gallwch chi ddilyn cymaint o bobl ag y dymunwch.

Sut i gynyddu dilynwyr Instagram

Sut i gynyddu dilynwyr Instagram heb hacio

1. Optimize Instagram Cyfrif

Mae eich tudalen Instagram yn gynrychiolaeth o'ch persona a'ch personoliaeth. Felly, er mwyn denu mwy o ddilynwyr, mae angen i chi ei optimeiddio i fod y mwyaf deniadol. Dyma ychydig o feini prawf syml i wneud yn siŵr.

– Ni ddylai enw'r cyfrif fod yn rhy hir a dylai gynnwys nodau arbennig cymhleth. Mae hyn yn dda i ddefnyddwyr ddod o hyd i'ch cyfrif yn union.

- Dylai avatars fod yn graff a dangos eu rhinweddau eu hunain

– Dylai fod â disgrifiad byr i greu cydymdeimlad â'r defnyddwyr.

- Blaenoriaethu postio cyfrif fel bod defnyddwyr Insta yn gallu gweld y cynnwys ar dudalen Insta yn hawdd cyn taro follow. Ar hyn o bryd, mae Instagram yn caniatáu i ddefnyddwyr wneud eu cyfrifon yn breifat. Os yw rhywun eisiau dilyn, mae'n rhaid iddynt anfon cais a chael eu cadarnhau. Os ydych chi am dyfu eich dilynwyr yn gyflym, y ffordd orau yw gwneud eich cyfrif yn gyhoeddus.

2. Creu cynnwys o safon

Mae gan ddefnyddwyr Insta y meddylfryd o fynd i Instagram i ddifyrru a diweddaru delweddau newydd o'r bobl maen nhw'n eu dilyn. Felly, cynnwys yw'r gwerth craidd i gadw dilynwyr. Dylech fuddsoddi mewn delweddau a fideos hardd, difyr. Ar yr un pryd, dylech bostio llinellau statws doniol a deniadol. Weithiau ni fyddant yn cwympo am y llun ond byddant wrth eu bodd â'r capsiwn trawiadol. Unwaith y byddwch yn creu cydymdeimlad ymhlith defnyddwyr, bydd yn haws iddynt glicio dilyn.

Nodyn: Rhaid i luniau sy'n cael eu postio i Insta fod o'r maint cywir o 1080x1080 picsel mewn cymhareb 1:1 i arddangos y ddelwedd fwyaf cyflawn a hardd.

Yn ogystal, os yw'r cynnwys yn firaol iawn, mae yna lawer o dudalennau ar Facebook a all ail-bostio'ch cynnwys. Bydd hyn yn gwneud i'ch cyfrif Instagram gyrraedd mwy o bobl ac o bosibl yn cynyddu eich dilynwyr yn well.

3. Postiwch Straeon ar Instagram

Bydd postio gormod o luniau ar eich tudalen bersonol yn "llethu" gwylwyr. Dylech bostio mwy o luniau a chynnwys ar Story Insta. Ar y pwynt hwnnw, bydd gan ddefnyddwyr fwy o ddiddordeb mewn gwylio. Ar hyn o bryd, mae gan Story Insta hefyd lawer o hidlwyr hardd, amrywiaeth o ffurfiau postio, yn ogystal â'r gallu i ddewis cerddoriaeth i gyd-fynd â'r erthygl. Bydd hyn yn gwneud cynnwys y stori yn fwy byw a deniadol i ddefnyddwyr Instagram.

4. Dewiswch amser archebu rhesymol

Mae gan Instagram sylfaen ddefnyddwyr lai na Facebook a dim ond yn y boreau cynnar a gyda'r nos ar ôl gwaith y maent fwyaf gweithgar. Felly, dylech wneud defnydd da o'r ddwy ffenestr amser hyn. Yr amseroedd brig gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr Instagram yw 6am-7am a 21pm-23pm. Ar y pwynt hwn, mae seicoleg y defnyddiwr yn fwy cyfforddus, felly mae'n "haws" gweld y cynnwys ar Instagram. Os yw'r cynnwys yn gymhellol ac yn berthnasol i'r grŵp o bobl rydych chi'n ceisio'i dargedu, gallwch chi gynyddu eich cyfrif dilynwyr yn gyflym iawn yn ystod y cyfnodau hyn.

5. Cynnwys hashnodau mewn postiadau wrth bostio

Mae Instagram yn caniatáu i gynnwys ar yr un pwnc gael ei arddangos trwy hashnodau a fewnosodir mewn postiadau. Dylech hefyd fanteisio ar y tueddiadau #hashtag hyn wrth bostio. Sylwch y dylech ddewis hashnodau sy'n cyd-fynd â chynnwys y ddelwedd a ddangosir.

6. Cysylltwch eich cyfrif Insta i rwydweithiau cymdeithasol eraill

Y dyddiau hyn gall person ddefnyddio llawer o wahanol gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Efallai bod eich ffrindiau'n adnabod eich proffil Facebook ond nid eich cyfrif Insta, felly ni allant eich dilyn. Felly os ydych chi am dynnu dilynwyr ar gyfer Instagram, dylech roi dolen Instagram mewn disgrifiad o gyfrifon rhwydwaith cymdeithasol eraill. Er enghraifft facebook, youtube neu zalo,… Yn enwedig os oes gennych chi flog personol neu wefan dylech hefyd fewnosod cyfrif i nôl defnyddwyr o google. Os yw cwsmeriaid wedi chwilio am wybodaeth ar Google, mae'n golygu bod ganddyn nhw ddiddordeb yn y cynnwys, gan ei gwneud hi'n haws olrhain y poster.

Sut i gynyddu dilynwyr Instagram

7. Cydweithredu â chyfrifon gyda llawer o ddilynwyr

Mae postio lluniau o enwogion neu bobl sydd â mwy o ddilynwyr yn ffordd graff o roi gwybod i'ch tudalen Instagram. Yna bydd gan y bobl sydd eisoes â diddordeb yn yr enwog fwy o ddiddordeb ynoch chi ac yn fwy tebygol o'ch dilyn. Ar hyn o bryd, mae gan Instagram hefyd ddull a awgrymir y gallwch ei ddilyn os oes gennych ffrind i'ch gilydd. Felly mae hyn yn fuddiol iawn ar gyfer datblygiad eich cyfrif Instagram. Mae hyn yn bendant yn amhosibl wrth ddefnyddio darnia fel Insta

>>> Gweld mwy o offer chwyddo proffil Instagram: https://instazoom.mobi/

8. Rhyngweithio'n rheolaidd gyda defnyddwyr ar insta

Mae cynyddu dilynwyr ar Facebook nid yn unig yn canolbwyntio ar gael dilynwyr newydd ond hefyd gofalu am y rhai sydd eisoes yn dilyn. Felly dylech hefyd ofalu am ryngweithio eich dilynwyr, gan roi sylwadau a chrybwyll. Yna mae pob dilynwr yn sianel i hyrwyddo'ch tudalen Instagram bersonol. Denu nifer fawr o ddilynwyr o blith eu ffrindiau a'u cydnabod.

9. Gofalwch am sylwadau ar hanesion enwogion

Mae rhywun enwog yn rhywun sydd wedi adeiladu brand personol llwyddiannus ar Instagram ac sydd â nifer fawr o ddilynwyr. Bydd y ffaith eich bod chi'n gwneud sylwadau'n aml a bod gennych chi brif sylwadau llawer o bobl sydd â diddordeb yn y cyfrifon hyn yn denu sylw defnyddwyr Instagram. Yna bydd nifer y bobl rydych chi'n eu hadnabod yn fwy, a bydd hefyd yn haws cynyddu nifer y dilynwyr.

Fodd bynnag, dylech wneud sylwadau'n ffraeth ac yn gwrtais ac osgoi sbam yn ormodol. Bydd hyn yn creu drwgdeimlad gan ddefnyddwyr ac mae olrhain yn wrthgynhyrchiol.

Uchod mae'r ffyrdd i gynyddu dilynwyr ar Instagram yn effeithiol ac yn hollol rhad ac am ddim. Nid yw'n costio dim i chi i hacio hoffi Instagram neu ddangos hysbysebion. Os ydych chi'n ymchwilio'n fedrus i seicoleg defnyddwyr ac yn creu cynnwys anhygoel, gallwch chi ennill llawer mwy o ddilynwyr.

Buddion pan fydd gan y cyfrif Insta lawer o ddilynwyr

Dilynwch Instagram yn cynrychioli nifer y bobl sydd â diddordeb ac yn dilyn eich cyfrif. Mae cymaint o bobl wedi dod yn instas poeth oherwydd eu nifer fawr o ddilynwyr. Ar hyn o bryd, perchennog y cyfrif Instagram a ddilynir fwyaf yw'r canwr Son Tung MTP gyda 6,2 miliwn o ddilynwyr. Mae'r nifer hwn yn parhau i dyfu'n gyflym. Mae bod yn berchen ar gyfrif Instagram gyda miliwn o ddilynwyr yn dod â llawer o fuddion fel a ganlyn.

1. Gwneud brand personol a busnes gwell

Pan fydd yna lawer o ddilynwyr, bydd deiliaid cyfrif Instagram yn gadael argraff brand personol ar ddefnyddwyr. Yn enwedig os oes gan y busnes gyfrif Instagram gyda llawer o ddilynwyr, bydd yn cyrraedd mwy o gwsmeriaid. Creu cyfleoedd i hybu gwerthiant.

2. Haws gwneud busnes a gwerthu

O frand sydd wedi adeiladu cyfrif Insta, bydd yn haws ei werthu oherwydd ymddiriedaeth y cwsmeriaid. Mae gan ddefnyddwyr feddylfryd torfol, felly maen nhw'n graddio cyfrifon gyda llawer o ddilynwyr i fod â bri uwch.

3. Creu cyfleoedd i wneud arian ar Instagram

Os nad ydych chi am ddechrau'ch busnes eich hun i adeiladu tudalen Instagram gyda llawer o ddilynwyr, mae yna lawer o ffyrdd eraill o wneud arian trwy gydweithrediadau hysbysebu brand. Mae hyn hefyd yn cynhyrchu incwm uchel iawn trwy'r dudalen Instagram. Mae hwn yn ffurf boblogaidd iawn o wneud arian trwy farchnata cysylltiedig.

Epilog

Mae hon yn wybodaeth bwysig a defnyddiol i unigolion a busnesau sydd o ddifrif am fuddsoddi yn Instagram. Pob hwyl i bawb sy'n ymgeisio.