Chính sách Bảo vệ dữ liệu

Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Để bảo vệ tính ẩn danh của bạn, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về các hoạt động thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn của bạn đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Chúng tôi đang cung cấp thông báo này trên trang web của chúng tôi và ở tất cả những nơi có thể yêu cầu dữ liệu cá nhân để có thể dễ dàng tìm thấy.

Các cookie của Google Adsense và DoubleClick DART

Trang web này sử dụng cookie từ Google, một nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, để phân phát quảng cáo. Google sử dụng cookie DART để phân phát quảng cáo cho những người truy cập trang web này và các trang web khác trên Internet.

Bạn có thể hủy kích hoạt việc sử dụng cookie DART bằng cách truy cập địa chỉ sau: http://www.google.com.vn/privacy_ads.html. Chuyển động của người dùng được theo dõi thông qua cookie DART, tuân theo chính sách bảo mật của Google.

Cookie được sử dụng bởi máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc mạng quảng cáo để thu thập thông tin về các hoạt động của người dùng trên trang web này, ví dụ: B. Có bao nhiêu người đã truy cập trang web của bạn và liệu họ đã xem các quảng cáo có liên quan hay chưa. Instazoom.mobi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này, các cookie này có thể được sử dụng bởi các bên thứ ba.

Thông tin cá nhân được thu thập.

Nếu bạn instazoom.mobi truy cập, địa chỉ IP của trang web và ngày giờ truy cập được ghi lại. Thông tin này chỉ được sử dụng để phân tích các mẫu, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập dữ liệu nhân khẩu học chung để sử dụng nội bộ. Quan trọng nhất, các địa chỉ IP được ghi lại không được liên kết với thông tin cá nhân.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Chúng tôi đã cung cấp các liên kết trên trang web này để bạn tiện theo dõi và tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật của các trang web này. Bạn nên biết rằng chính sách bảo mật của các trang web này có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Tuyên bố này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của instazoom.mobi Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email được bảo vệ]